Dược Mỹ Phẩm chính hãng, Dịch Vụ làm đẹp & Thực Phẩm Bổ Sung

Dược Mỹ Phẩm chính hãng, Dịch Vụ làm đẹp & Thực Phẩm Bổ Sung

Dược Mỹ Phẩm chính hãng, Dịch Vụ làm đẹp & Thực Phẩm Bổ Sung

Dược Mỹ Phẩm chính hãng, Dịch Vụ làm đẹp & Thực Phẩm Bổ Sung
Dược Mỹ Phẩm chính hãng, Dịch Vụ làm đẹp & Thực Phẩm Bổ Sung

Tuyển dụng Gấp 02 Web Dev Partime / Freelancer

Google plus

Tuyển dụng Gấp

02 Web Dev Partime / Freelancer

 

Số lượng tuyển : 2

Thời gian: trước ngày 05/05/2019

 

Project:

 1. Skin-status Evaluation: Evaluate skin health status of detected faces, and recognize common skin problems, such as acne, dark circles, and spots on face.
 2. Face Detection: Detect and locate human faces within an image, and returns high-precision face bounding boxes.Face++ also allows you to store metadata of each detected face for future use.

Information

 • Working Place: 534/4 Dien Bien Phu, P. 21, Binh Thanh, HCMC/ Online
 • Working Time: Partime / Freelance

Requirements:

Basic skills ( bắt buộc có ít kinh nghiệm)

 • Biết test APIs bằng Postman, có khả năng dev trên source code của website để tích hợp các 3rd-party APIs
 • Lập trình bằng một vài ngôn ngữ trong số HTML, CSS, JavaScript; PHP, Node JS, Python

Additional skills ( không bắt buộc &  được training trên tinh thần học hỏi)

 • Có kiến thức về ETL (Extract, Transform, Load) development in SQL, Database design (MS SQL, Oracle)
 • Hiểu biết về tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, build data pipelines

Phúc lợi

 • Salary:  thỏa thuận
 • Commission of product: thỏa thuận
 • Equity: thỏa thuận

 

SMS : 0915.155.597 ( Mr. Thịnh)

CV : thinh.lb@zoho.com


Chọn thương hiệu