Tuyển dụng Gấp 02 DEV Part-Time & Freelancer

Tuyển dụng Gấp 02 DEV Part-Time & Freelancer

Tuyển dụng Gấp 02 DEV Part-Time & Freelancer

Tuyển dụng Gấp 02 DEV Part-Time & Freelancer

Tuyển dụng Gấp 02 DEV Part-Time & Freelancer
Tuyển dụng Gấp 02 DEV Part-Time & Freelancer

Tuyển dụng Gấp 02 DEV Part-Time & Freelancer

Google plus

Tuyển dụng Gấp

02 Dev & Partime & Freelancer

Bình Thạnh, HCM

Lương tháng  & Làm lâu dài

 

Số lượng tuyển : 2

Thời gian: trước ngày 10/07/2019

 

Project:

AI Skin-care Specialist: (Artificial Intelligence APIs) Evaluate skin status based on selfie image. Recognize common skin problems, such as acne, dark circles, and spots on face. Provide advice and personalized skin-care products.

 

Information

  1. Working Place: 534/4 Dien Bien Phu, P. 21, Binh Thanh, HCM
  2. Working Time: Ứng viên note thông tin trong email: thời gian làm việc được online & tại công ty

 

Basic Requirements:

  1. Có kiến thức vững về lập trình hướng đối tượng, mô hình MVC,...
  2. Có kỹ năng về Front-end (Html/Css/JavaScript), Angular/React, NodeJs và Database (SQL / NoSQL)
  3. Có Hiểu biết về Cloud services (Google/Aws/Azure/Oracle)
  4. Có kinh nghiệm Ionic, có kinh nghiệm phát triển App là 1 lợi thế.

Ứng viên gửi link github cá nhân không ( nếu có) để bên mình tham khảo thêm thông tin

Phúc lợi

  1. Salary: Lương tháng  & Làm lâu dài

 

SMS : 0915.155.597 ( Mr. Thịnh)

Gủi CV về : thinh.lb@zoho.com

Thank bạn nhiều


Chọn thương hiệu