PHÍ DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIAN HÀNG TMĐT

PHÍ DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIAN HÀNG TMĐT

PHÍ DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIAN HÀNG TMĐT

PHÍ DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIAN HÀNG TMĐT

PHÍ DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIAN HÀNG TMĐT
PHÍ DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIAN HÀNG TMĐT

PHÍ DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIAN HÀNG TMĐT

Google plus

Số: 2703/KD-QT-10/2018

V/v: Phí xây dựng & quản lý Gian hàng TMĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2018

 

THÔNG BÁO

PHÍ DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIAN HÀNG TMĐT

Áp dụng từ ngày: 01/07/2018

Chú ý: thông tin lưu hành nội bộ

 

CÔNG TY TNHH THỜI GIÁ SÀI GÒN (Ulady)

Trang thương mại điện tử: Ulady.vn

Stt

Dịch Vụ

Chi phí
setup ban đầu

Hàng tháng

Ghi chú

01

Tư vấn mở Tài khoản

-

   

02

Mở tài khoản

1,497

   
 

- Shopee

499

   
 

- Tiki

499

   
 

- Lazada

499

   

03

Nhập liệu

900

   
 

- Phí nhập liệu / Mã sản phẩm

3

   
 

- Số  Mã sản phẩm ban đầu ( ước tính)

300

   

04

Quản lý tài khoản

  • Check đơn hàng
  • Soạn đơn hàng
 

998

k/Tháng

 

- Chi phí quản lý/ Gian hàng/tháng

 

499

k/Tháng

 

- Số Gian hàng/ Đại lý

 

2

 

05

Đóng gói

 

1,500

 
 

- Phí đóng gói & vật liệu

 

4

k/ Đơn hàng

 

- Số đơn hàng/ngày

 

15

Ước tính sau 3 tháng/ 2 tài khoản

 

- Số ngày/tháng

 

25

ngày/ Tháng

 

- Trung Bình giá trị / đơn

 

250

k/ Đơn hàng

 

- Doanh số/ Đại lý

 

93,750

Ước tính sau 3 tháng/ 2 tài khoản

 

- Doanh số/ Đại lý/ Gian Hàng

 

46,875

Ước tính sau 3 tháng/tài khoản

 

- Tỷ xuất lợi nhuận

 

10%

 
 

- Lợi nhuận gộp/ Nhà thuốc

 

9,375

Ước tính

06

Thuê kho

 

-

Miễn phí

 

TỔNG

2,397

2,498

 
 

- Lợi nhuận ròng/ Đại lý

 

6,877

Ước tính sau 3 tháng/ 2 tài khoản

 

 

 

 

 

Giám đốc

 

 

 

 

 

LÊ BÌNH THỊNH  

 


Chọn thương hiệu