Beauty & Shopping

Beauty & Shopping

Beauty & Shopping

Beauty & Shopping
Beauty & Shopping
New

<GIƯỜNG GỖ SLASH BED

Code: 0004
Price: 2,800,000
Size: Sản xuất theo yêu cầu
Cam kết hàng chất lượng đảm bảo: Gỗ Bền, Đẹp, Nước Sơn bóng,
Bảo hành:
Hàng có sẵn.
Chuyên nhận sản xuất giường cho Khách Sạn, Resort, tất cả mẫu mã theo yêu cầu
New

<GIƯỜNG GỖ Artless SQB Platform Bed

Code: 301
Price: 4,000,000
Size: Sản xuất theo yêu cầu
Cam kết hàng chất lượng đảm bảo: Gỗ Bền, Đẹp, Nước Sơn bóng,
Bảo hành:
Hàng có sẵn.
Chuyên nhận sản xuất giường cho Khách Sạn, Resort, tất cả mẫu mã theo yêu cầu
New

<GIƯỜNG GỖ Urban Outfitters Camila Bed

Code: 0050
Price: 2,000,000
Size: Sản xuất theo yêu cầu
Cam kết hàng chất lượng đảm bảo: Gỗ Bền, Đẹp, Nước Sơn bóng,
Bảo hành:
Hàng có sẵn.
Chuyên nhận sản xuất giường cho Khách Sạn, Resort, tất cả mẫu mã theo yêu cầu
New

<GIƯỜNG GỖ Urban Outfitters Ria Rattan Bed

Code: 0049
Price: 2,600,000
Size: Sản xuất theo yêu cầu
Cam kết hàng chất lượng đảm bảo: Gỗ Bền, Đẹp, Nước Sơn bóng,
Bảo hành:
Hàng có sẵn.
Chuyên nhận sản xuất giường cho Khách Sạn, Resort, tất cả mẫu mã theo yêu cầu
New

<GIƯỜNG GỖ Urban Outfitters Wyatt Bed

Code: 0048
Price: 2,500,000
Size: Sản xuất theo yêu cầu
Cam kết hàng chất lượng đảm bảo: Gỗ Bền, Đẹp, Nước Sơn bóng,
Bảo hành:
Hàng có sẵn.
Chuyên nhận sản xuất giường cho Khách Sạn, Resort, tất cả mẫu mã theo yêu cầu
New

<GIƯỜNG GỖ Floyd Platform Bed + Headboard

Code: 047
Price: 2,500,000
Size: Sản xuất theo yêu cầu
Cam kết hàng chất lượng đảm bảo: Gỗ Bền, Đẹp, Nước Sơn bóng,
Bảo hành:
Hàng có sẵn.
Chuyên nhận sản xuất giường cho Khách Sạn, Resort, tất cả mẫu mã theo yêu cầu
New

<GIƯỜNG GỖ Ethnicraft Spindle Bed with Slats

Code: 0046
Price: 2,800,000
Size: Sản xuất theo yêu cầu
Cam kết hàng chất lượng đảm bảo: Gỗ Bền, Đẹp, Nước Sơn bóng,
Bảo hành:
Hàng có sẵn.
Chuyên nhận sản xuất giường cho Khách Sạn, Resort, tất cả mẫu mã theo yêu cầu
New

<GIƯỜNG GỖ Ethnicraft Air Bed

Code: 045
Price: 2,500,000
Size: Sản xuất theo yêu cầu
Cam kết hàng chất lượng đảm bảo: Gỗ Bền, Đẹp, Nước Sơn bóng,
Bảo hành:
Hàng có sẵn.
Chuyên nhận sản xuất giường cho Khách Sạn, Resort, tất cả mẫu mã theo yêu cầu
New

<GIƯỠNG GỖ West Elm Arne Bed

Code: 044
Price: 2,500,000
Size: Sản xuất theo yêu cầu
Cam kết hàng chất lượng đảm bảo: Gỗ Bền, Đẹp, Nước Sơn bóng,
Bảo hành:
Hàng có sẵn.
Chuyên nhận sản xuất giường cho Khách Sạn, Resort, tất cả mẫu mã theo yêu cầu
New

<GIƯỜNG GỖ Nathan Yong Cove Bed

Code: 042
Price: 3,000,000
Size: Sản xuất theo yêu cầu
Cam kết hàng chất lượng đảm bảo: Gỗ Bền, Đẹp, Nước Sơn bóng,
Bảo hành:
Hàng có sẵn.
Chuyên nhận sản xuất giường cho Khách Sạn, Resort, tất cả mẫu mã theo yêu cầu
New

<GIƯỜNG GỖ SEAN YOO MATERA BEAD WITH STORAGE

Code: 0041
Price: 3,000,000
Size: Sản xuất theo yêu cầu
Cam kết hàng chất lượng đảm bảo: Gỗ Bền, Đẹp, Nước Sơn bóng,
Bảo hành:
Hàng có sẵn.
Chuyên nhận sản xuất giường cho Khách Sạn, Resort, tất cả mẫu mã theo yêu cầu
New

<GIƯỠNG GỖ Hoyne Bed, Queen

Code: 031
Price: 2,800,000
Size: Sản xuất theo yêu cầu
Cam kết hàng chất lượng đảm bảo: Gỗ Bền, Đẹp, Nước Sơn bóng,
Bảo hành:
Hàng có sẵn.
Chuyên nhận sản xuất giường cho Khách Sạn, Resort, tất cả mẫu mã theo yêu cầu
New

<GIƯỜNG GỖ LUXURY SIMPLE - 002Q

 
TIỀN THUÊ/GIƯỜNG/THÁNG


Chỉ từ
139 k/tháng
Mã hàng:


002Q
Khích thước (m):


1.6 x 2
Giá - dưới 05 Sản phẩm


2,950,000
Giá - Từ 05 -20 Sản phẩm


2,700,000
Giá - Từ 20 - 50 Sản phẩm


2,550,000
Giá - Trên 50 Sản phẩm


2,350,000
Nhà Máy:


Tân Uyên , Bình Dương
Màu sắc:


Vân gỗ
Chất liệu:


Thông, Cao su, Venner Sồi
Phí giao hàng:


Miễn phí HCM & Lân cận HCM
với đơn hàng từ 5 Sản phẩm
Bọc da:


10%New

<GIƯỜNG GỖ LUXURY SIMPLE - 002S

 
TIỀN THUÊ/GIƯỜNG/THÁNG


Chỉ từ
139 k/tháng
Mã hàng:


002S
Khích thước (m):


1.6 x 2
Giá - dưới 05 Sản phẩm


2,950,000
Giá - Từ 05 -20 Sản phẩm


2,700,000
Giá - Từ 20 - 50 Sản phẩm


2,550,000
Giá - Trên 50 Sản phẩm


2,350,000
Nhà Máy:


Tân Uyên , Bình Dương
Màu sắc:


Vân gỗ
Chất liệu:


Thông, Cao su, Venner Sồi
Phí giao hàng:


Miễn phí HCM & Lân cận HCM
với đơn hàng từ 5 Sản phẩm
Bọc da:


10%New

<GIƯỜNG GỖ LUXURY SIMPLE - 0010Q

TIỀN THUÊ/GIƯỜNG/THÁNG


Chỉ từ 179 k/tháng
Mã hàng:


0010Q
Khích thước (m):


1.6 x 2
Giá - dưới 05 Sản phẩm


3,850,000
Giá - Từ 05 -20 Sản phẩm


3,500,000
Giá - Từ 20 - 50 Sản phẩm


3,250,000
Giá - Trên 50 Sản phẩm


3,150,000
Nhà Máy:


Tân Uyên , Bình Dương
Màu sắc:


Vân gỗ
Chất liệu:


Thông, Cao su, Venner Sồi
Phí giao hàng:


Miễn phí HCM & Lân cận HCM
với đơn hàng từ 5 Sản phẩm
Bọc da:


10%New

<GIƯỜNG GỖ LUXURY - 003S

 
TIỀN THUÊ/GIƯỜNG/THÁNG


Chỉ từ
179 k/tháng
Mã hàng:


003S
Khích thước (m):


1.6 x 2
Giá - dưới 05 Sản phẩm


3,850,000
Giá - Từ 05 -20 Sản phẩm


3,500,000
Giá - Từ 20 - 50 Sản phẩm


3,250,000
Giá - Trên 50 Sản phẩm


3,150,000
Nhà Máy:


Tân Uyên , Bình Dương
Màu sắc:


Vân gỗ
Chất liệu:


Thông, Cao su, Venner Sồi
Phí giao hàng:


Miễn phí HCM & Lân cận HCM
với đơn hàng từ 5 Sản phẩm
Bọc da:


10%New

<GIƯỜNG GỖ LUXURY - 005Q

 
TIỀN THUÊ/GIƯỜNG/THÁNG


Chỉ từ
229 k/tháng
Mã hàng:


005Q
Khích thước (m):


1.6 x 2
Giá - dưới 05 Sản phẩm


4,950,000
Giá - Từ 05 -20 Sản phẩm


4,500,000
Giá - Từ 20 - 50 Sản phẩm


4,250,000
Giá - Trên 50 Sản phẩm


4,050,000
Nhà Máy:


Tân Uyên , Bình Dương
Màu sắc:


Vân gỗ
Chất liệu:


Thông, Cao su, Venner Sồi
Phí giao hàng:


Miễn phí HCM & Lân cận HCM
với đơn hàng từ 5 Sản phẩm
Bọc da:


10%New

<GIƯỜNG GỖ LUXURY TỰA DA - 001Q

 
TIỀN THUÊ/GIƯỜNG/THÁNG


Chỉ từ
229 k/Tháng
Mã hàng:


001Q
Khích thước (m):


1.6 x 2
Giá - dưới 05 Sản phẩm


4,950,000
Giá - Từ 05 -20 Sản phẩm


4,500,000
Giá - Từ 20 - 50 Sản phẩm


4,250,000
Giá - Trên 50 Sản phẩm


4,050,000
Nhà Máy:


Tân Uyên , Bình Dương
Màu sắc:


Vân gỗ
Chất liệu:


Thông, Cao su, Venner Sồi
Phí giao hàng:


Miễn phí HCM & Lân cận HCM
với đơn hàng từ 5 Sản phẩm
Bọc da:


10%Chọn thương hiệu